16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt

Có hàng ngàn sản phẩm được sản xuất và bán trên toàn thế giới. Thế nhưng, có những món đồ thiết yếu cần phải có trong nhà, đại trà tới mức chẳng ai thèm quan tâm tới nó.

Tuy nhiên, lại có những thứ độc đáo tới mức mà dù chẳng cần, nhưng chỉ cần có tiền trong túi là chúng ta phải mua về nhà bằng được.

Và dưới đây là những thứ đó!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt

1 bộ đựng kim chỉ cực đỉnh

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 2

Tôi chẳng bao giờ sửa đồ mà còn mua cái này vì nó chất quá!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 3

Nhà không thiếu cốc đâu, nhưng cái cốc Mario này chất quá!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 4

Chậu cây Mario này cũng đỉnh!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 5

Tấm kính kia là để điện thoại đó, đời tôi giờ trọn vẹn niềm vui rồi

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 6

Không chỉ chứa đồ ăn, mà nó còn che mưa che nắng cho các chú chim!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 7

Tuyệt vời

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 8

Mặt quạu như Loki là đúng rồi

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 9

Đẹp ghê, mỗi tội vẫn phải xem điện thoại

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 10

Đỉnh

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 11

Đáng yêu thế chứ!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 12

Một chiếc kính đi trong sa mạc mà chú tôi mua ở Châu Phi

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 13

Bộ tất tôi order trên mạng đó

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 14

Một chiếc ủng trong suốt để bạn khoe tất như thật!

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 15

Quá tuyệt vời

16 vật dụng với thiết kế cực đỉnh cao, có khi chẳng dùng nhưng vẫn muốn mua về ngắm cho sướng mắt - Ảnh minh hoạ 16

Thang máy ở công ty tôi có cả nút ở chân để dành cho những người đang dở tay mới hài

Nguồn: BrightSide

Bình luận

Những tin mới hơn