2 doanh nghiệp ở Lâm Đồng khai thác, sử dụng nước mặt trái phép để phát điện

2 doanh nghi?p ? L

Bình luận

Những tin mới hơn