20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm

Không phải ai sinh ra cũng có thể làm thiết kế, ít nhất là 20 kẻ đã dội thẳng một quả bom xuống sự yên bình dưới đây. Với những thiết kế như vậy, đúng là chỉ người ngoài mới cười nổi, còn gia chủ thì chắc là tím mặt rồi...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm

Thế này cả hành lang thấy hết!

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 2

Ok, gương...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 3

Không biết bao nhiêu chú thẻ đã hy sinh dưới này rồi đây...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 4

Quả trần nhà hết nút con chim cút!

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 5

Tôi vẫn chưa hiểu tắm kiểu gì đây

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 6

Ối trời quả tay cầm

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 7

Trông cứ lem nhem kiểu gì ấy nhỉ...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 8

Ơ, để làm gì thế...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 9

Thế này thì thua thật rồi...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 10

Chắc còn thừa cái đèn nên không biết treo vào đâu

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 11

Anh em thấy có gì sai sai không...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 12

Đấy, tủ với chả bàn

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 13

Trông ngầu đừng hỏi

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 14

Đấy, muốn tắm cũng không yên cơ

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 15

Tình bạn diệu kì?

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 16

Mấy chữ kia thì thánh hiểu nổi à...

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 17

Trông còn hơn cả két sắt nhà tôi

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 18

Toàn dân chơi tốt nghiệp rồi đi làm luôn đấy!

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 19

Nhìn là biết cẩu thả rồi

20 chủ thầu xây dựng làm ăn kiểu chọc giận khách, không phải của mình mà xem còn tức giùm - Ảnh minh hoạ 20

Tôi bỏng mấy lần rồi đấy!

Nguồn: BrightSide

Bình luận

Những tin mới hơn