4 ca Covid-19 nặng ở Bắc Giang hồi phục, trong đó có 1 ca từng thở ECMO

B?nh vi?n Ph?i B?c Giang th

Bình luận

Những tin mới hơn