71 nghìn trẻ em Nhật Bản dưới 10 tuổi bị nhiễm Covid-19: Tăng cao đột biến, cả gia đình lây chéo, phải tự chăm sóc nhau

Nh?t B?n Tr? d??i 10 tu?i b? nhi?m Covid-19 t?ng cao, h?u h?t b? l

Bình luận

Những tin mới hơn