Đắk Lắk tổ chức thi tuyển công chức năm 2017

Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4804/KH-UBND về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Đắk Lắk tổ chức thi tuyển công chức năm 2017 1

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2016.

Theo lộ trình, trước ngày 3/6/2017 các Sở, ngành, địa phương thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017. Trước 30/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức. Ngày 1/7/2017 đăng tải thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ ngày 1/7 đến 1/8/2017 sẽ phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Ngày 18/8/2017 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 21/8/2017 tỉnh sẽ thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ thi. Từ ngày 9/9/2017 đến 10/9/2017 sẽ tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển.

Về tổ chức thi tuyển, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến 24/9/2017, cụ thể: sáng 23/9 thi viết môn kiến thức chung; chiều 23/9 thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành; sáng 24/9 thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành và chiều 24/9 thi môn ngoại ngữ và tin học. Dự kiến ngày 25/10/2017 sẽ công bố kết quả thi và đến 01/02/2018 sẽ ra Quyết định tuyển dụng.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nội dung chi tiết  tại đây .

Bình luận

Những tin mới hơn