Bão Sally gây lụt lịch sử tại Mỹ, quật đổ cây cối, nhấn chìm đường phố trong biển nước

Bình luận

Những tin mới hơn