BHXH tỉnh đứng đầu về năng lực cạnh tranh các sở, ngành năm 2021

Theo Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh là đơn vị đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Bộ chỉ số DDCI được thực hiện với mục tiêu đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ đó có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

DDCI Đắk Lắk năm 2021 bao gồm 9 chỉ số thành phần là: tính minh bạch; tính năng động; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu; tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

BHXH tỉnh đứng đầu về năng lực cạnh tranh các sở, ngành năm 2021
Nhân viên BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Với 70,15 điểm, BHXH tỉnh là đơn vị đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 của tỉnh. Theo  Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn, trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn ra phức tạp tại các địa phương, việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế luôn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

BHXH tỉnh Đắk Lắk luôn cố gắng thực hiện tốt các công tác liên quan đến an sinh xã hội. Đơn cử như việc xác nhận các trường hợp người lao động, doanh nghiệp được hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP của chính phủ; việc thực hiện chi hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; triển khai ứng dụng VSSID - BHXH số…

Đặc biệt, cơ quan BHXH tỉnh luôn xác định quan điểm là phục vụ người dân, đơn vị và tổ chức. Với tiêu chí đó, những năm qua, cả hệ thống BHXH tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; nỗ lực trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, góp phần đem đến sự hài lòng cho nhân dân.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị và tổ chức tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, từ đó góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kim Oanh

Bình luận

Những tin mới hơn