Bộ Y tế ra dự thảo mới, giá xét nghiệm Covid-19 có thể giảm mạnh

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư về giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

 

Theo đó, mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương, bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm và chi phí test kit xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp xét nghiệm.

Cụ thể, giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 sẽ bao gồm chi phí test xét nghiệm (tính theo giá test nhanh trúng thầu vào bệnh viện) cộng với chi phí lấy mẫu và bảo quản (tối đa là 32.000 đồng).

Ví dụ, cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test và mức giá dịch vụ là 32.000 đồng/mẫu thì người không thanh toán bảo hiểm y tế sẽ phải trả 135.000 + 32.000 đồng = 167.000 đồng/xét nghiệm.

Người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80% = 133.600 đồng/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400 đồng sẽ phải tự chi trả.

Trước đây, giá test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có sự khác biệt tại nhiều đơn vị, có nơi chỉ trên 100.000 đồng/xét nghiệm, có nơi lên tới trên 200.000 đồng.

Tương tự, mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch cũng được tính dựa trên chi phí test xét nghiệm (tính theo giá test nhanh trúng thầu vào bệnh viện) và chi phí xét nghiệm trên máy miễn dịch (không bao gồm test).

Trong đó, mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch (không bao gồm test) cho đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế là 67.000 đồng/xét nghiệm; đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế thực hiện theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa là 67.000 đồng/xét nghiệm.

Với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR mẫu đơn, chi phí cũng bao gồm giá mua test (theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt) cộng giá dịch vụ lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm: 80.000 đồng/xét nghiệm và giá thực hiện xét nghiệm, trả kết quả: 114.000 đồng/xét nghiệm.

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kit là 300.000 đồng/test, chi phí xét nghiệm PCR sẽ là 300.000 + 80.000 + 114.000 = 494.000 đồng/xét nghiệm. Với trường hợp thanh toán bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán theo phạm vi và đối tượng được hưởng.

Trước đó, mức giá xét nghiệm PCR mẫu đơn được Bộ Y tế hướng dẫn là 734.000 đồng/1 lần xét nghiệm. Tuy nhiên, tùy từng đơn vị xét nghiệm mà chi phí này có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

Với mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR mẫu gộp, chi phí gồm giá mua test (theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và giá các dịch vụ lấy mẫu, bảo quản, thực hiện xét nghiệm,…

 

Dự kiến, trường hợp gộp 5 que tại thực địa, chi phí cho việc lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả sẽ là 109.800 đồng/mẫu gộp. Xét nghiệm gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm, chi phí này là 153.900 đồng/xét nghiệm mẫu gộp.

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa, chi phí cho việc lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả sẽ là 104.800 đồng/mẫu gộp. Nếu gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm, chi phí này là 147.500 đồng/xét nghiệm mẫu gộp.

Như vậy, ví dụ đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kit là 300.000 đồng/test thì trường hợp thực hiện phương án gộp 5 que tại thực địa, mức giá của 1 xét nghiệm là: 109.800 đồng + 60.000 đồng (300.000/5 do tính chi phí 1 test xét nghiệm chia cho 5 mẫu) = 169.800 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị thực hiện phương án gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm thì mức giá của 1 xét nghiệm là: 153.900 đồng + 60.000 đồng (300.000/5 do tính chi phí 1 test xét nghiệm chia cho 5 mẫu) = 213.900 đồng/xét nghiệm.

Nếu được thông qua, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2021.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

Bình luận

Những tin mới hơn