Chiều 4/9 Hà Nội thêm 6 bệnh nhân Covid-19, cả ngày có 50 bệnh nhân

Chi?u 4/9, Hà N?i ghi nh?n 6 b?nh nhân Covid-19, trong ?ó 3 ca ?ã ???c cách ly, 1 ca khu v?c phong t?a và 2 ca c?ng ??ng.

 

6 ca Covid-19 m?i phân b? t?i Thanh Xuân (2), ?ông Anh (2), Hoàng Mai (1) và ??ng ?a (1). Nh? v?y ngày 4/9, Hà N?i ghi nh?n 50 ca, trong ?ó 37 ca trong khu v?c cách ly, 11 ca khu v?c phong t?a, 2 ca ghi nh?n t?i c?ng ??ng.

Thông tin 6 tr??ng h?p m?c Covid-19 nh? sau:

Ca c?ng ??ng: B?nh nhân n? P.T.T sinh n?m 1997 ? Yên S?, Hoàng Mai. Ngày 2/9, b?nh nhân xu?t hi?n tri?u ch?ng s?t. Ngày 3/9, ch? T. ?i khai báo y t? và ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Ca c?ng ??ng th? 2 là b?nh nhân nam N.T.L, sinh n?m 1990 ? H?i B?i, ?ông Anh. B?nh nhân là ph? xe lu?ng xanh ch? th?c ph?m thi?t y?u tuy?n B?c Nam. Ngày 29/8, anh L. có ?i làm test nhanh âm tính, ngày 30-31/8 di chuy?n t? TP.HCM ra Hà N?i. Ngày 3/9, b?nh nhân ?i xét nghi?m t?i BV ??c Giang ?? chu?n b? di chuy?n ti?p thì có k?t qu? d??ng tính.

Chùm F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng có 4 ca:

B?nh nhân n? N.T.T sinh n?m 1950 ? Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 23/8, ???c l?y m?u l?n 1 ngày 24/8, k?t qu? âm tính. Ngày 2/9, bà T. ???c chuy?n vào khu cách ly, có tri?u ch?ng s?t. Ngày 3/9, ng??i này ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân nam ?.X.L sinh n?m 2009 c?ng ? Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 23/8, ???c l?y m?u l?n 1 ngày 24/8, k?t qu? âm tính. Ngày 2/9, L. ???c chuy?n vào khu cách ly. Ngày 3/9, b?nh nhân có tri?u ch?ng s?t, ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính,

B?nh nhân th? 3 là anh ?.M.T sinh n?m 1985 ? Nguyên Khê, ?ông Anh. B?nh nhân là F1 (ch?ng) c?a L.T.H , ?ã ???c cách ly t? ngày 29/8. Ngày 3/9, anh xu?t hi?n s?t, m?t m?i ???c chuy?n cách ly, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân ti?p theo là ch? L.H.L sinh n?m 1963 ? Trung Ph?ng, ??ng ?a. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 2/9. Ngày 3/9, ch? L. ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

 

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i ghi nh?n 3.474 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.561 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 1.913 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn