Chiều 8/9, Hà Nội thêm 2 ca Covid-19, cả ngày có 41 trường hợp

Chi?u ngày 8/9, Hà N?i ghi nh?n thêm 2 b?nh nhân Covid-19, ??u ? qu?n Hoàng Mai.

 

Nh? v?y ngày 8/9, Hà N?i có 41 ca Covid-19, trong ?ó 7 ca ghi nh?n t?i c?ng ??ng, 31 ca trong khu v?c cách ly, 3 ca khu v?c phong t?a.

Thông tin 2 b?nh nhân nh? sau:

B?nh nhân nam N.?.T, sinh n?m 1981 ? Hoàng Li?t, Hoàng Mai. B?nh nhân là F1 (b?) c?a b?nh nhân N.?.G.H. Anh T. ???c chuy?n cách ly cùng con t?i BV ??c Giang và ???c l?y m?u xét nghi?m, cho k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân nam N.C.T, sinh n?m 1973 ? Th?nh Li?t, Hoàng Mai. B?nh nhân là F1 c?a tr??ng h?p T.T.Y, ???c l?y m?u (k?t qu? âm tính) và chuy?n cách ly t?p trung t?i Ch??ng M? t? ngày 27/8. B?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m sàng l?c ??nh k? trong khu cách ly và có k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.660 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.578 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.082 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

 

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn