Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện chủ đề năm 2021 về chuyển đổi số

Để đáp ứng kịp thời kế hoạch lộ trình chuyển đổi số của ngành điện, Công ty Điện lực Đắk Nông tuyên truyền phổ biến đến tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như triển khai các giải pháp để triển khai lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện chủ đề năm 2021 về chuyển đổi số

Điện lực Đắk Nông triển khai mạnh mẽ lộ trình chuyển đổi số.

Những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, hạ tầng viễn thông dùng riêng (VTDR) và công nghệ thông tin (CNTT) của công ty. Đây là một trong điều kiện thuận lợi để công ty có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác điều hành sản xuất cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng.

Trên cơ sở các ứng dụng CNTT dùng chung trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN và EVNCPC triển khai, Công ty Điện lực Đắk Nông đã triển khai hiệu quả các ứng dụng trong các lĩnh vực tại công ty, cụ thể như: Triển khai các phần mềm quản lý khách hàng, tính toán và phát hành hóa đơn tiền điện (CMIS), phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM), chấm nợ online… ứng dụng các nghiệp vụ trên nền tảng CMIS 3.0, số hoá hợp đồng, CRM, App CSKH, dịch vụ công cấp độ 4; hệ thống thu thập và quản lý điện kế tự động RF-Spider, DSPM, HES; khai thác thông tin trên CPC PortalNew…

Đối với công tác vận hành lưới điện, công ty đã xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện với các hạng mục chính như phòng điều khiển, xây dựng mới hệ thống máy chủ, hệ thống SCADA, hệ thống camera, hệ thống hiển thị.

Riêng trong công tác tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp, công ty đã triển khai áp dụng đầy đủ các phần mềm tin học để nâng cao năng suất lao động và phù hợp xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai văn phòng điện tử, tất cả CBCNV trong công ty đã sử dụng hệ thống CPC-eOffice để giải quyết công việc. Công ty cũng đã triển khai ký số và lưu hành văn bản qua hình thức điện tử.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Đắk Nông còn đào tạo lực lượng CBCNV có khả năng tiếp nhận và chủ động trong việc triển khai các ứng dụng về khoa học công nghệ; đồng thời, công ty cũng đã trang bị máy tính và các thiết bị tin học văn phòng tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu làm việc của CBCNV trong đơn vị.

Với những thay đổi về nhận thức, tư duy, các kỹ năng theo xu hướng chuyển đổi số cộng với sự quan tâm theo dõi sát sao từ lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông đến mỗi CBCNV trong đơn vị, hy vọng quá trình chuyển đổi số sẽ triển khai một cách mạnh mẽ, hiệu quả, toàn diện trong mọi mặt hoạt động sản xuất của công ty.

Bình luận

Những tin mới hơn