Đà Lạt: Bất chấp dịch Covid-19, 16 người tụ tập mừng sinh nhật

B?t ch?p d?ch Covid-19 ?ang di?n bi?n ph?c t?p, m?t nh

Bình luận

Những tin mới hơn