Đà Lạt: Nguy cơ xâm nhập bệnh dịch rất cao

Ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã ký văn bản hỏa tốc gởi Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường, xã về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đà Lạt: Nguy cơ xâm nhập bệnh dịch rất cao

Các lực lượng đáp ứng nhanh đang làm việc trong đêm 8/7 tại CDC Lâm Đồng

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Đà Lạt đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tích cực. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh, nguy cơ xâm nhập bệnh dịch vào TP Đà Lạt rất cao, do đó, UBND TP Đà Lạt yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã xác định công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay và huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như tờ rơi, xe loa, trạm truyền thanh, trang thông tin điện tử của thành phố, các mạng xã hội, ứng dụng Đà Lạt trực tuyến… đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân

Chấp hành thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và nắm bắt các trường hợp đi về từ các tỉnh, địa phương khác để thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo UBND thành phố đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương để được hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo UBND các phường, xã tăng cường đi kiểm tra, chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, hệ thống chính trị tại địa phương để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, báo cáo về công tác phòng chống dịch. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp biên soạn nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích về các quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng và các mức xử phạt theo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh để in tờ rơi, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử… và cung cấp cho các phường, xã thực hiện tuyên truyền.

Làm việc và vận động các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố có quy mô lớn, đủ điều kiện để làm địa điểm tổ chức thực hiện cách ly có thu phí theo quy định.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kiện toàn, thành lập các ban quản lý khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, rà soát lại vật tư y tế phòng chống dịch, thực hiện mua sắm, bổ sung nhằm đảm bảo đầy đủ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã nắm chắc địa bàn phụ trách, phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp từ nơi khác về địa phương lưu trú để thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định.

Nắm danh sách, liên hệ gửi thông báo đến các hộ kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả lái xe và phụ xe. Đồng thời, yêu cầu tất cả lái xe, phụ xe nêu trên cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 gửi về Trung tâm Y tế Đà Lạt.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và UBND các phường, xã kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị vận tải, nhà xe, lái xe trên địa bàn TP Đà Lạt.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

 Từ khóa: chủ tịch, ủy ban

Bình luận

Những tin mới hơn