Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm bán ma túy của cặp vợ chồng trẻ

L?c l??ng công an tri?t phá t? ?i?m mua bán ma túy c?a c?p v? ch?ng, ??a h?n 20 ??i t??ng v? c? quan công an ?? ?i?u tra.

Ngày 5-5, ??i C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, Công an TP Buôn Ma Thu?t, t?nh ??k L?k cho bi?t ?ang c?ng c? h? s? ?? x? lý các ??i t??ng liên quan ??n m?t t? ?i?m chuyên chia nh? ma túy bán cho các con nghi?n.

??k L?k: Tri?t phá t? ?i?m bán ma túy c?a c?p v? ch?ng tr?

??i t??ng Nguy?n ??c Huy t?i c? quan công an

Tr??c ?ó, ngày 1-5, sau m?t th?i gian theo dõi, ??i C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy, Công an TP Buôn Ma Thu?t ?ã vây b?t, khám xét n?i ? c?a Nguy?n ??c Huy (38 tu?i, ng? xã C? Êbur, TP Buôn Ma Thu?t).

??k L?k: Tri?t phá t? ?i?m bán ma túy c?a c?p v? ch?ng tr? - ?nh minh ho? 2

Nhóm ??i t??ng b? b?t gi?

T?i nhà Huy, công an thu gi? 12 gói ma túy ?á, m?t cân ti?u ly dùng ?? chia ma túy bán.

B??c ??u, công an ?ã làm rõ, Huy là ??i t??ng nghi?n ma túy t? nhi?u n?m nay, m?i ngày s? d?ng kho?ng 1 tri?u ??ng ti?n ma túy.

?? có ti?n ch?i ma túy, Huy cùng v? là Nguy?n Th? Thanh Thùy (25 tu?i) th??ng xuyên mua ma túy v? chia nh? bán l?i cho các con nghi?n ?? ki?m l?i.

??k L?k: Tri?t phá t? ?i?m bán ma túy c?a c?p v? ch?ng tr? - ?nh minh ho? 3

??i t??ng Nguy?n Th? Thanh Thùy cùng ch?ng mua bán ma túy

M? r?ng ?i?u tra, Công an TP Buôn Ma Thu?t ?ã ??a h?n 20 ??i t??ng v? tr? s? làm vi?c. ??n sáng 5-5, Công an TP Buôn Ma Thu?t ra quy?t ??nh t?m gi? hình s? 6 ??i t??ng v? hành vi mua bán, tàng tr? trái phép ch?t ma túy.

Cao Nguyên

Bình luận

Những tin mới hơn