Danh sách 180 đơn vị được làm xét nghiệm khẳng định Covid-19

80 đơn vị của miền Bắc, 24 đơn vị tại miền Trung, 4 đơn vị khu vực Tây Nguyên và 72 đơn vị của miền Nam được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19.

 

Bộ Y tế vừa cập nhật thông tin 180 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 (cập nhật đến ngày 19/7). Dưới đây là danh sách cụ thể của các đơn vị tại miền Bắc, Trung, Nam và khu vực Tây Nguyên.

Danh sách 180 đơn vị được làm xét nghiệm khẳng định Covid-19

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên - Phạm Luyện

 

Bình luận

Những tin mới hơn