Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

?y ban b?u c? t?nh Gia Lai v?a ban h

Bình luận

Những tin mới hơn