Đề nghị thu hồi 3 tỷ đồng sai phạm tại Sở Nông nghiệp Gia Lai

Thanh tra t?nh Gia Lai y

Bình luận

Những tin mới hơn