Đức Trọng: Làm tốt công tác dân vận chính quyền

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đức Trọng đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong việc vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đức Trọng: Làm tốt công tác dân vận chính quyền
Bộ phận một cửa xã Hiệp Thạnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
 
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), cũng là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, song, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng cùng với thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, UBND huyện luôn xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế và đề ra giải pháp cụ thể. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của UBND tỉnh, ngày 9/6/2021, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành Công văn về việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, đã đạt được những kết quả khả quan; đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp đang đi theo định hướng của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện với sự chuyển dịch tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, đề án, nguồn lực đầu tư để thành lập thị xã và đô thị loại III được quan tâm chỉ đạo. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ, thu ngân sách đạt và vượt so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường.
 
Các chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục được đảm bảo. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ. Quốc phòng - an ninh cơ bản giữ vững ổn định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân tại cơ sở được quan tâm giải quyết.
 
Song song với đó, công tác phòng, chống dịch COVID -19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai linh hoạt, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi nền kinh tế địa phương và đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.
 
Cùng đó, công tác cải cách hành chính; thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở cũng luôn được chú trọng. Công tác tiếp công dân tiếp tục được chỉ đạo kịp thời, sâu sát; công tác đối thoại, giải thích, giải quyết trực tiếp ngay tại các buổi tiếp công dân tiếp tục được tăng cường, hạn chế phát sinh thành đơn. Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thuộc thẩm quyền, góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn và hạn chế đơn vượt cấp.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng còn tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện trong tổ chức tiếp xúc cử tri, trong phổ biến, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ chính trị của địa phương... 
 
N.MINH

Bình luận

Những tin mới hơn