F0 tự điều trị không có xác nhận cần tiêm vắc xin để có thẻ xanh Covid

Theo HCDC, c

Bình luận

Những tin mới hơn