Gia Lai: 13 xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3

Sáng 3-1, UBND tỉnh Gia Lai thông báo về cấp độ dịch của tỉnh theo số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 2-1.

Cụ thể, toàn tỉnh thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình).

Có 11/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã Ayun Pa; các huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang, Chư Păh, Chư Pưh, Phú Thiện.

6 huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp độ 2, gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Kông Chro, Krông Pa, Chư Sê, Ia Grai.

Có 184/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1.

Gia Lai: 13 xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3
Lực lượng chức năng lấy thông tin y tế các trường hợp liên quan tới dịch Covid-19 tại tại tổ 7 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Có 22 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2, gồm: xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa); xã Chơ Long, thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro); xã Phú Cần (huyện Krông Pa); xã Ia Pal, Ia Blang (huyện Chư Sê); xã Ia Rong (huyện Chư Pưh); xã Ia Vê (huyện Chư Prông); xã Ia Krai (huyện Ia Grai); xã Ia Nan (huyện Đức Cơ); các phường: Hoa Lư, Tây Sơn, Hội Phú, Hội Thương, Thống Nhất, Ia Kring, Yên Đổ, Phù Đổng, Yên Thế, xã Chư Á, Trà Đa, Diên Phú (TP. Pleiku).

13 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm: phường Diên Hồng, Thắng Lợi (TP. Pleiku); thị trấn Đak Đoa, xã Ia Băng, Đak Rong (huyện Đak Đoa); phường Song An, An Phước, xã Cửu An (thị xã An Khê); xã Yang Trung (huyện Kông Chro); thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa); xã Ia Hlốp, Ia Ko (huyện Chư Sê) và xã Ia O (huyện Ia Grai).

Xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

>>> Phụ lục bảng đánh giá mức độ nguy cơ phòng-chống dịch Covid-19

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận

Những tin mới hơn