Gia Lai cấp độ dịch mức 2, 6 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 9-1.

Cụ thể, toàn tỉnh thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình).

14/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã Ayun Pa, An Khê và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang, Chư Păh, Chư Pưh, Phú Thiện, Chư Pưh, Đak Đoa, Kông Chro.

Gia Lai cấp độ dịch mức 2, 6 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3
Huyện Chư Păh có cấp độ dịch thuộc mức 2 (mức nguy cơ trung bình). Ảnh: Thanh Nhật

3 huyện, thành phố thuộc cấp độ 2, gồm: TP. Pleiku, huyện Chư Păh và Ia Grai.

Có 187/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1. Có 27 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2.

6 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm: phường Phù Đổng, Thắng Lợi (TP. Pleiku), xã Hải Yang (huyện Đak Đoa); xã Ia O, Ia Hrung, Ia Dêr (huyện Ia Grai).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phụ lục: Bản đánh giá mức độ nguy cơ phòng-chống dịch Covid-19

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận

Những tin mới hơn