Gia Lai: Hơn 7,7 tỷ đồng giải quyết chính sách tinh giản 51 biên chế

Ngày 6-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 7/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Hơn 7,7 tỷ đồng giải quyết chính sách tinh giản 51 biên chế
Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 51 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai thuộc đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2022.

Trong đó chia theo lý do tinh giản biên chế: Dôi dư hoặc thôi giữ chức vụ do sắp xếp bộ máy và cơ cấu lại vị trí việc làm (4 người); tinh giản do chưa đạt chuẩn hoặc không phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ (5 người); tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ (38 người); tinh giản do sức khỏe yếu (4 người).

Chia theo chính sách được hưởng, gồm: nghỉ hưu trước tuổi (49 người), thôi việc ngay (2 người).

Chia theo khu vực biên chế: Cơ quan hành chính có 17 người (cấp tỉnh: 7, cấp huyện: 4, cấp xã: 6); đơn vị sự nghiệp có 34 người (cấp tỉnh: 2, cấp huyện: 32).

Tổng kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho các đối tượng nêu trên là 7.738.993.000 đồng.

Danh sách tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt I năm 2022

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận

Những tin mới hơn