Gia Lai: Khu vực dịch Covid-19 cấp độ 2 hoạt động vận tải hành khách bình thường

Ngày 13-1, UBND tỉnh Gia Lai có công văn về việc điều chỉnh hướng dẫn hoạt động giao thông vận tải tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021.

Gia Lai: Khu vực dịch Covid-19 cấp độ 2 hoạt động vận tải hành khách bình thường
Nhân viên nhà xe Thuận Tiến Gia Lai thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp đón hành khách. Ảnh: Lê Hòa

Để tổ chức hoạt động vận tải phù hợp với tình hình mới, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh hướng dẫn hoạt động giao thông vận tải tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh Gia Lai tại điểm a, mục 3, phần IV và mục 2 của phụ lục Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh về ban hành phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều chỉnh nội dung: “Khu vực cấp 2: hoạt động có điều kiện: hoạt động không quá 70% số xe hoặc số chuyến xe trong tháng doanh nghiệp đăng ký, mỗi xe không quá 50% số lượng ghế cấp phép (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm)” thành “Khu vực cấp 2: tổ chức hoạt động vận tải hành khách bình thường”.

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận

Những tin mới hơn