Gia Lai: Kịp thời sửa chữa những hư hỏng cầu đường trước mùa mưa lũ

S? Giao th

Bình luận

Những tin mới hơn