Gia Lai: Ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng đất trái phép

Th?i gian qua, huy?n ?ak ?oa (t?nh Gia Lai) ?

Bình luận

Những tin mới hơn