Gia Lai phân bổ 712,4 tỷ đồng vốn đầu tư công đợt 2-2021

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2) cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư với tổng số vốn 712,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 191,2 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 521,2 tỷ đồng.

Gia Lai phân bổ 712,4 tỷ đồng vốn đầu tư công đợt 2-2021

Thi công dự án đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí cho dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh

Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đã được bố trí vốn hàng năm, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành.

Sau khi đảm bảo điều kiện thứ tự ưu tiên này, trong phạm vi tổng mức vốn đầu tư năm 2021, các chủ đầu tư được phép bố trí vốn cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hàng năm đủ điều kiện, thủ tục đầu tư đến ngày 31-12-2020.

Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm; bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm giải ngân hết vốn kế hoạch được giao, xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bình luận

Những tin mới hơn