Gia Lai phê duyệt kế hoạch phát triển y dược cổ truyền đến năm 2030

Ngày 31-12, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch là phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe hân dân trong tình hình mới.

Cụ thể, về phát triển toàn diện y dược cổ truyền, đến năm 2025 phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thành Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 90% bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y dược cổ truyền; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

Đến năm 2030, 95% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y dược cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

Gia Lai phê duyệt kế hoạch phát triển y dược cổ truyền đến năm 2030
Quang cảnh Hội thảo Khoa học trực tuyến tại điểm cầu Hội Đông y tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến; đến năm 2025: tuyến tỉnh đạt 20%; tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã đạt 30%; đến năm 2030: tuyến tỉnh đạt 25%; tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%.

Tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc: đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị.

Tăng tỷ lệ dược liệu nuôi trồng trong tỉnh, khuyến khích dược liệu nuôi trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO); giảm dần tỷ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

Phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Về kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, đến năm 2025, Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại, được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh.

Đến năm 2030, Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại, được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại; xây dựng, chuẩn hóa tài liệu đào tạo, tài liệu chuyên môn về kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

KIỀU PHAN

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận

Những tin mới hơn