Gia Lai thực hiện một số biện pháp cấp bách từ 0 giờ ngày 9-7 để phòng-chống dịch Covid-19

Ngày 8-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo hỏa tốc số 121/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Gia Lai thực hiện một số biện pháp cấp bách từ 0 giờ ngày 9-7 để phòng-chống dịch Covid-19

Bình luận

Những tin mới hơn