Giá smartphone sẽ có sự điều chỉnh mạnh khi TSMC tăng giá chip

Do ngu?n cung suy gi?m v

 Từ khóa: nhu cầu

Bình luận

Những tin mới hơn