Giáo sư Viện Pasteur nói về sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19

M?t ng??i mang s? l??ng virus ??c bi?t l?n, khi g?p s? ki?n ?

Bình luận

Những tin mới hơn