Khả năng chống biến thể Delta của 3 loại vắc xin phổ biến

Hi?u qu? c?a v?c xin Pfizer, Moderna, AstraZeneca phai d?n theo th?i gian nh?ng v?n ng?n ng?a ???c nh?p vi?n, t? vong.

Bình luận

Những tin mới hơn