Khoe ảnh trong phòng tập gym, vợ hai Minh Nhựa đốt mắt netizen bởi thân hình bốc lửa như gái đôi mươi

Cu?c s?ng hôn nhân viên mãn c?a Minh Nh?a bên c?nh v? hai Mina Ph?m luôn là ch? ?? ???c ?ông ??o ng??i hâm m? quan tâm. Dù ?ã lên ch?c ông ngo?i, ??i gia v?n th??ng xuyên ??ng t?i nh?ng hình ?nh "tình b? bình" bên c?nh ng??i v? xinh ??p. V? ph?n Mina Ph?m, bên c?nh nh?ng t?m ?nh "v? ch?ng son", bà xã ??i gia ngành nh?a c?ng liên t?c khoe khéo nh?ng t?m ?nh xinh ??p nh? thu? m??i tám, ?ôi m??i c?a mình.

Khoe ?nh trong phòng t?p gym, v? hai Minh Nh?a ??t m?t netizen b?i thân hình b?c l?a nh? gái ?ôi m??i

Nhan s?c tr? trung v??t th?i gian c?a v? hai Minh Nh?a

Mùa hè n?m nay, khi các gái xinh ?ang "ch?t chém" không h?i k?t kh?p m?t tr?n ??i chi?n bikini thì Mina Ph?m l?i khi?n netizen d?y sóng v?i thân hình quy?n r? trong phòng t?p gym.

Th? "nh?" m?t chi?c ?nh trong phòng t?p, c?u hot girl tranh th? khoe tr?n vóc dáng "chu?n m??i" v?i làn da tr?ng mu?t, 3 vòng g?i c?m cùng g??ng m?t xinh x?n, tr? trung c?a mình. Nhan s?c nu?t nà c?a bà xã ??i gia nhanh chóng nh?n ???c c?n m?a l?i khen c?a c? dân m?ng. ?a ph?n m?i l?i khen ??u t?p trung vào vòng eo "siêu m?nh" ??y cu?n hút dù ?ã là m? hai con c?a Mina Ph?m.

Ch?a k?, dù ?ang ch?m ch? t?p tành, phu nhân hào môn v?n không quên kh?ng ??nh ??ng c?p c?a mình khi tr?ng di?n chi?c túi Chanel bé xinh có giá trên tr?i ?ang ???c ?ông ??o gi?i nhà giàu dát lên ng??i trong th?i gian g?n ?ây.

Khoe ?nh trong phòng t?p gym, v? hai Minh Nh?a ??t m?t netizen b?i thân hình b?c l?a nh? gái ?ôi m??i - ?nh minh ho? 2

Thân hình quy?n r? c?a bà m? hai con Mina Ph?m

Tr?i qua 2 l?n sinh n? và ?ã b??c qua ??u 3 t? lâu, Mina Ph?m v?n gi? v?ng phong ?? c?a mình trên ??u tr??ng nhan s?c. V? hai Minh Nh?a th??ng xuyên nh?n ???c l?i khen nh? g??ng m?t tr? ??p và vóc dáng "chu?n t?ng milimet" c?a mình.

Khoe ?nh trong phòng t?p gym, v? hai Minh Nh?a ??t m?t netizen b?i thân hình b?c l?a nh? gái ?ôi m??i - ?nh minh ho? 3
Khoe ?nh trong phòng t?p gym, v? hai Minh Nh?a ??t m?t netizen b?i thân hình b?c l?a nh? gái ?ôi m??i - ?nh minh ho? 4
Khoe ?nh trong phòng t?p gym, v? hai Minh Nh?a ??t m?t netizen b?i thân hình b?c l?a nh? gái ?ôi m??i - ?nh minh ho? 5

Mina Ph?m th??ng xuyên ??t m?t netizen b?ng vóc dáng g?i c?m c?a mình

?nh: Nhân v?t

Bình luận

Những tin mới hơn