Kon Tum: Động đất tại Kon Plông ngày càng nhiều và mạnh

Huy?n Kon Pl

 Từ khóa: động đất

Bình luận

Những tin mới hơn