Lại vỡ tiến độ Dự án Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng

D?

 Từ khóa: làm chủ, quốc lộ, dự án

Bình luận

Những tin mới hơn