Lâm Đồng: Bắt quả tang 8 nam, nữ lập sòng bạc trong nhà nghỉ

 T?i 4/5, Công an huy?n ?? Huoai thông tin, ??n v? v?a tri?t phá v? ?ánh b?c, b?t qu? tang 8 ??i t??ng l?p sòng b?c sát ph?t nhau trong m?t nhà ngh? trên ??a bàn huy?n.

Lâm ??ng: B?t qu? tang 8 nam, n? l?p sòng b?c trong nhà ngh?

Các con b?c l?p sòng trong nhà ngh? b? công an b?t qu? tang

Theo Công an huy?n ?? Huoai, qua công tác n?m tình hình, vào t?i 3/5, các trinh sát ??i C?nh sát Hình s? Công an huy?n ph?i h?p cùng Công an th? tr?n Ma?aguôi ti?n hành m?t ph?c, ki?m tra b?t qu? tang 8 ??i t??ng (4 nam và 4 n?) ?ang ?ánh b?c ?n ti?n b?ng hình th?c xóc ??a t?i m?t nhà ngh? trên ??a bàn T? dân ph? 3 (th? tr?n Ma?aguôi).

T?i hi?n tr??ng, c? quan công an thu gi? s? ti?n 32 tri?u ??ng trên sòng b?c. Ki?m tra trên ng??i và ph??ng ti?n các con b?c, c? quan công an còn thu gi? thêm h?n 26 tri?u ??ng. Ngoài ra, Công an huy?n ?? Huoai còn t?m gi? 15 ?i?n tho?i, 2 xe ô tô và 4 xe máy c?a các con b?c.

Hi?n, Công an huy?n ?? Huoai ?ang hoàn t?t h? s? x? lý các ??i t??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Bình luận

Những tin mới hơn