Lâm Đồng: Bộ GTVT đề nghị bổ sung 10km đèo Mimosa vào quy hoạch quốc lộ 20

Vi?c ?i?u ch?nh c?c b? quy ho?ch QL20 ?i qua ?

Bình luận

Những tin mới hơn