Lâm Đồng: Một doanh nghiệp bị kiến nghị bồi thường thiệt hại vì để mất rừng

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt bồi thường thiệt hại, vì để mất rừng.

Lâm Đồng: Một doanh nghiệp bị kiến nghị bồi thường thiệt hại vì để mất rừng

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng đối với phần diện tích rừng bị mất 8,50 ha.

“Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng mới được xem xét điều chỉnh thông tin nhà đầu tư” – Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa, thu hồi lại đất và khôi phục lại rừng trên diện tích rừng bị mất, bị lấn chiếm; khuyến khích trồng cây bổ sung trên diện tích rừng lá kim nghèo để làm giàu rừng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các hạng mục xây dựng phục vụ du lịch sinh thái đề nghị chỉ được bố trí trên diện tích đất trống, không tác động đến diện tích rừng.

Trước đó, ngày 19.8, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến dự án Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch sinh thái và trồng cây dược liệu trên địa bàn thành phố Đà Lạt (do Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt làm chủ đầu tư), Sở NNPTNT chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Đà Lạt, Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án.

Kết quả, về hiện trạng tài nguyên rừng trên phần diện tích đất, rừng được thuê, tổng diện tích rừng bị mất, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm là: 8,77 ha (diện tích rừng bị mất: 8,50 ha; diện tích đất bị lấn chiếm: 0,27 ha). Thời gian bị mất rải rác qua các năm (khoảng từ năm 2010 – 2017) sau khi bàn giao đất, rừng cho doanh nghiệp để triển khai dự án.

Tổng trữ lượng lâm sản thiệt hại là 209,74 m3 (trong đó, rừng tự nhiên: 7,99 ha). Phần diện tích rừng bị mất, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ và một phần ngoài lâm nghiệp (trong quy hoạch lâm nghiệp: 6,20 ha; ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 2,57 ha).

Theo hồ sơ vi phạm lưu trữ tại Hạt Kiểm lâm Đà Lạt thì trên phần diện tích đất, rừng được thuê của Công ty cổ phần du lịch Thiên Đường Đà Lạt (trước đây là Công ty TNHH Trà Ngọc Duy) xảy ra nhiều vụ vi phạm.

Cụ thể: năm 2008 (1 vụ lấn chiếm); năm 2009 (4 vụ khai thác rừng trái phép/21,52 m3; số tiền phạt hơn 23,7 triệu đồng); năm 2010 (1 vụ khai thác rừng trái phép/2,942 m3 gỗ tròn và 0,192 m3 gỗ xẻ; số tiền phạt 26,9 triệu đồng); năm 2012 (1 vụ phá rừng trái pháp luật/6m2, số tiền phạt hơn 35,2 triệu đồng); năm 2013 (1 vụ khai thác, số tiền phạt 10 triệu đồng); năm 2014 (1 vụ phá rừng/141m2; khối lượng thiệt hại 0,809 m3, số tiền phạt hơn 3 triệu đồng); năm 2016 (1 vụ khai thác/38,475 m3 , gỗ tròn tịch thu: 11,082 m3 ); năm 2017 (1 vụ khai thác, 19 cây thông bị thiệt hại).

Các vụ vi phạm đã được Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và UBND thành phố Đà Lạt xử lý.

Bình luận

Những tin mới hơn