Lộc Fuho đăng clip giữa đêm, lên tiếng về tin đồn ly hôn: "Thầy không bao giờ để cho con không có mẹ hay không có cha"

M?i ?ây, thông tin v? ch?ng L?c Fuho - Kim Thu? ly hôn ?ã khi?n dân m?ng bàn tán xôn xao. Sau khi bi?t ?ó ch? là trò ?ùa c?a bà xã L?c Fuho, nhi?u ng??i th? phào nh?ng c?ng có ý ki?n cho r?ng lôi vi?c ly hôn ra ?? troll là hoàn toàn không nên.

L?c Fuho ??ng clip gi?a ?êm, lên ti?ng v? tin ??n ly hôn:

V? ch?ng L?c Fuho

Ngay sau khi v? vi?c tr? nên ?n ào, L?c Fuho ?ã ph?i làm clip gi?i thích ngay gi?a ?êm. Theo ?ó, hi?n t??ng m?ng này nh?n m?nh video c?a v? mình ch? là troll và ?ã làm t? 5 - 6 tháng tr??c. Ngoài ra anh c?ng kh?ng ??nh 2 v? ch?ng ?ang r?t yên ?n và c?ng không bao gi? ?? con mình r?i vào tình c?nh không có m? hay không có cha.

Nguyên v?n chia s? c?a L?c Fuho:

"Cái video ?ó là v? th?y troll th?y, lúc làm c?ng không suy ngh? nhi?u, ch? bi?t là troll v?y thôi. Còn th?c ra cái video ?ó trên YouTube cách ?ây 5 - 6 tháng r?i các em ?i! Các em c? c?t ghép ra r?i làm ?nh h??ng ??n th?y. Th?y m?t quá!

Có nhi?u em không xem h?t video gì h?t r?i nói th?y này kia. Hai v? ch?ng th?y ?ang r?t yên ?n. Có con mà, sau này nó l?n lên còn có cha m? n?a các em ?i! Th?y không bao gi? ?? cho con th?y không có m? hay không có cha".

L?c Fuho ??ng clip gi?a ?êm, lên ti?ng v? tin ??n ly hôn:

L?c Fuho làm clip gi?i thích chuy?n ly hôn

L?c Fuho ??ng clip gi?a ?êm, lên ti?ng v? tin ??n ly hôn:

V? ch?ng L?c Fuho - Kim Thu? hi?n t?i

Phía d??i ?o?n clip, netizen c?ng bày t? c?m thông cho L?c Fuho và r? nhau chia s? ?? nhi?u ng??i bi?t s? th?t h?n.

?nh: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn