Lời cảm ơn chỉ có giá trị khi ta biết nói ra!

"C?m ?n" ch? c

Bình luận

Những tin mới hơn