MediaTek ra mắt chipset Kompanio 900T hoàn toàn mới

MediaTek v?a cho ra m?t chipset Kompanio 900T m?i và h?a h?n s? ?em nó lên các thi?t b? ??u cu?i trong t??ng lai g?n.

M?i ?ây, MediaTek ?ã ra m?t Kompanio 900T – thành viên m?i nh?t c?a dòng chipset Kompanio dành riêng cho tablet và PC . Theo MediaTek, ?ây là câu tr? l?i c?a hãng tr??c nhu c?u ngày càng ?a d?ng c?a ng??i dùng v? các ch?c n?ng và tr?i nghi?m s? d?ng.

MediaTek ra m?t chipset Kompanio 900T hoàn toàn m?i

MediaTek tr??c ?ó ?ã ra m?t Kompanio 1300T ?? trang b? cho các máy tính b?ng cao c?p trong n?m 2021. B? x? lý 900T m?i h?a h?n s? ???c xu?t hi?n trên nh?ng s?n ph?m giá r? h?n.

Kompanio 900T ???c s?n xu?t d?a trên t?n trình 6nm m?i nh?t và s? h?u 8 nhân CPU. Trong ?ó có 2 nhân hi?u su?t siêu cao ARM Cortex-A78 và 6 lõi hi?u su?t cao ARM Cortex-A55. B? x? lý này c?ng ???c trang b? GPU ARM Mali-G68 và nhân x? lý AI riêng bi?t.

Kompanio 900T h? tr? chu?n RAM LPDDR5 và b? nh? chu?n UFS 3.1. B? x? lý m?i có th? ?i?u khi?n ???c màn hình ?? phân gi?i 2K và t?n s? quét lên ??n 120Hz. Ngoài ra, chipset m?i này c?ng h? tr? 5G, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2. Kompanio 900T c?ng có kh? n?ng upscale nh?ng video SDR lên x?p x? v?i HDR và HDR10 lên HDR10+.

MediaTek ra m?t chipset Kompanio 900T hoàn toàn m?i - ?nh minh ho? 2
Honor Tab V7 Pro là m?t trong nh?ng máy tính b?ng ??u tiên trên th? gi?i s? d?ng chipset MediaTek Kompanio

MediaTek cho bi?t dòng s?n ph?m Kompanio c?a hãng ?ã ???c nhi?u nhà s?n xu?t áp d?ng r?ng rãi trên các thi?t b? laptop Chromebook và tablet. Nh?ng thi?t b? máy tính b?ng s? d?ng Kompanio 900T s? s?m ???c ra m?t trong t??ng lai g?n.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 1 ?ánh giá, th? h?ng là 5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: ra mắt

Bình luận

Những tin mới hơn