Miễn dịch tạo ra do mắc Covid-19 và tiêm vắc xin khác nhau thế nào?

Theo Infographic được Việt hóa bởi ĐH Y dược TP.HCM, hầu hết những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo ra sự miễn dịch hiệu quả cao hơn, tồn tại lâu hơn so với người đã nhiễm SARS-Cov-2.

 

Hiệp hội Miễn dịch học Anh (The British Society for Immunology) cộng tác cùng Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh (Coronavirus Immunology Consortium) xây dựng Infographic thể hiện sự khác biệt về miễn dịch tạo ra do nhiễm virus SARS-CoV-2 và vắc xin.

Dựa vào đó, Khoa Y, ĐH Y dược TP.HCM đã Việt hoá những thông tin này. Theo đó, Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh đã tìm hiểu về sự thay đổi của hệ miễn dịch để tạo ra đáp ứng bảo vệ của cơ thể chống lại SARS-CoV-2 sau khi nhiễm virus và sau khi tiêm vắc xin.

Họ cho rằng hầu hết những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 tạo ra sự miễn dịch có hiệu quả cao hơn và tồn tại lâu hơn so với những người đã nhiễm SARS-Cov-2. Vì thế, cho dù bạn đã nhiễm Covid-19, bạn cũng nên tiêm ngừa vắc xin để tăng cường miễn dịch của cơ thể đối với loại virus này.

 
Miễn dịch tạo ra do mắc Covid-19 và tiêm vắc xin khác nhau thế nào?

Ngọc Trang

Bình luận

Những tin mới hơn