Một phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2, Đồng Nai họp khẩn trong đêm

M?t ph? n? ? ??ng Nai k?t qu? xét nghi?m l?n 1 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Ng??i này t?ng làm nhân viên cho quán bar ? ?à N?ng, tr? v? ??ng Nai ngày 3/5.

 

T?i nay (4/5), Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh ??ng Nai h?p kh?n v?i Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch b?nh TP Long Khánh liên quan ??n m?t tr??ng h?p nghi m?c Covid-19.

M?t ph? n? d??ng tính v?i SARS-CoV-2, ??ng Nai h?p kh?n trong ?êm
Khu v?c cách ly t?i B?nh vi?n Ph?i ??ng Nai

Tr??ng h?p này là bà B.T.T (ng? ph??ng Xuân Thanh, TP Long Khánh), làm vi?c ? quán bar New Ph??ng ?ông (TP ?à N?ng), tr? v? ??ng Nai vào ngày 3/5.

Theo báo cáo c?a c? quan ch?c n?ng, bà T. làm vi?c ? quán bar nói trên tr??c ngày 3/5, có ti?p xúc v?i nh?ng ng??i làm chung di chuy?n t? n?i ? ??n n?i làm vi?c.

6h30 ngày 3/5, bà T. ra sân bay ?à N?ng b?ng taxi công ngh?. Lúc 9h30 cùng ngày lên chuy?n bay s? hi?u VN113, s? gh? 18. Bà ??n sân bay Tân S?n Nh?t lúc 10h30 r?i ?i xe khách v? TP Long Khánh.

T?i ?ây, bà T. ???c ng??i nhà ?ón v? s? 242 Ngô Quy?n (ph??ng Xuân Thanh, TP Long Khánh).

 

Kho?ng 18h, bà T. ?n bánh cu?n t?i quán Thiên H??ng. T? 19h ??n 20h30 ??n tr? s? khu ph? 2 (ph??ng Xuân Thanh) làm c?n c??c công dân, có ?eo kh?u trang.

??n 20h30, khi ?ang làm th? t?c l?y d?u vân tay, bà T. nh?n tin báo ng??i b?n ?i cùng b?nh nhân 2982 b? cách ly t?p trung (F1) nên liên h? tr?m y t? ph??ng Xuân Thanh Khai báo y t?.

K?t qu? xét nghi?m cho th?y bà T. d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

Qua truy v?t, c? quan ch?c n?ng xác ??nh có 4 ng??i thân ti?p xúc g?n v?i bà T. Hi?n ngành y t? ??ng Nai ti?p t?c ?i?u tra d?ch t?, xác ??nh các tr??ng h?p ti?p xúc v?i bà T.

Xuân An

Bình luận

Những tin mới hơn