NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ

Là dòng sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ hiếm hoi tại Việt Nam được gắn dấu mộc JNKA trên bao bì, NattoEnzym đã có những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa vào quá trình đẩy lùi nỗi lo đột quỵ của người dân.

 
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ

NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 2

NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 3

NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 4
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 5
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 6
 
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 7
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 8
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 9
NattoEnzym, một thập kỷ tiếp sức người Việt phòng ngừa đột quỵ - Ảnh minh hoạ 10

Doãn Phong

Bình luận

Những tin mới hơn