Nhiều điểm bầu cử của tỉnh Gia Lai hoàn thành sớm việc bỏ phiếu

??n kho?ng 9 gi? ng

Bình luận

Những tin mới hơn