Sáng 10/9 Hà Nội thêm 9 bệnh nhân Covid-19, có 6 ca cộng đồng

Trong s? 9 ca Covid-19 m?i ghi nh?n t?i Hà N?i sáng nay, có 6 ca t?i c?ng ??ng và 3 ca phát hi?n ? khu cách ly.

 

Các ca m?c Covid-19 phân b? t?i qu?n Hai Bà Tr?ng (6), Th??ng Tín (2) và Thanh Xuân (1). Thông tin 9 b?nh nhân nh? sau:

6 ca c?ng ??ng g?m:

3 b?nh nhân L.T.P, n?, sinh n?m 1974; L.T.L, n?, sinh n?m 1950 và T.V.C, nam, sinh n?m 1949 ??u ? ??a ch? Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Tr?ng. Các b?nh nhân s?ng cùng nhà và ??u có tri?u ch?ng. Ngày 9/9, h? khai báo y t? ??a ph??ng, ???c xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

3 b?nh nhân ti?p theo ???c ghi nh?n t?i c?ng ??ng là T.X.B, nam, sinh n?m  2006; T.K.D, nam, sinh n?m 1999 và T.T.T, nam, sinh n?m 1972, ??u ? Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Tr?ng. 3 b?nh nhân s?ng cùng nhà v?i các b?nh nhân L.T.P, L.T.L, T.V.C (3 ng??i có xét nghi?m test nhanh d??ng tính). Ngày 9/9, h? ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

3 ca còn l?i ???c phát hi?n t?i khu cách ly:

B?nh nhân n? N.T.P, sinh n?m 1984 ? ngõ 328 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân là ng??i s?ng trong khu v?c phong t?a, ???c xét nghi?m nhi?u l?n âm tính. Ngày 1/9, ch? P. ???c chuy?n ?i cách ly. Ngày 9/9, ch? xu?t hi?n tri?u ch?ng ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Liên quan ??n chùm TP.HCM có 2 ca là b?nh nhân nam N.V.T, sinh n?m 1993 ? ?? Hà, Khánh Hà, Th??ng Tín và b?nh nhân n? N.T.L, sinh n?m 2000 ? An ??nh, Tô Hi?u, Th??ng Tín.

 

Các b?nh nhân v? t? qu?n Gò V?p, TP.HCM t? ngày 4/9 ???c chuy?n ?i cách ly và xét nghi?m l?n 1, k?t qu? âm tính. Ngày 8/9, c? 2 có k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.705 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.584 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.121 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn