Sợ bị truy trách nhiệm nếu để lọt ca Covid-19, nhiều bệnh viện không nhận bệnh nhân

R?t nhi?u c? s? y t? lo ng?i, mu?n gi? an to

Bình luận

Những tin mới hơn