Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư công

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2021, các dự án do Sở làm chủ đầu tư được chủ động thanh tra trách nhiệm hành chính các trưởng phòng thuộc Sở. 
 
Trong giai đoạn 2016 - 2021, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện và được phê duyệt 2 dự án với tổng kinh phí 9,365 tỷ đồng. Cụ thể, Dự án Đầu tư hệ thống đảm bảo an toàn thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí được phê duyệt 4,99 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2016, hoàn thành tháng 12/2018 với giá trị quyết toán 4,373 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, Dự án Nâng cấp cổng thông tin điện tử Lâm Đồng có tổng dự toán được phê duyệt 5,164 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2019, hoàn thành tháng 6/2020 và đã quyết toán 4,992 tỷ đồng.
 
Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông, qua quá trình thanh tra, chưa phát hiện các hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện đầu tư công. 100% việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.
 
D.THƯƠNG
 

Bình luận

Những tin mới hơn