Thanh tra Đắk Lắk lý giải việc chậm báo cáo kết quả lên Thanh tra Chính phủ

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nêu nhiều lý do chậm báo cáo kết quả thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nguyên nhân cán bộ nghiệp vụ chưa chuyên sâu, chưa có trình độ hiểu biết sâu về nội dung thanh tra…

Thanh tra Đắk Lắk lý giải việc chậm báo cáo kết quả lên Thanh tra Chính phủ

Trụ sở Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Ngày 7/7, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã gửi báo cáo kết quả thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Theo báo cáo này, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã nói về những khó khăn, vướng mắc như nội dung thanh tra rộng, thời kỳ thanh tra dài; lực lượng tham gia một số đoàn thanh tra ở các huyện, thành phố còn ít; nhiều thành viên đoàn thanh tra chưa có trình độ, hiểu biết sâu về nội dung thanh tra; triển khai lực lượng còn ít, nghiệp vụ chưa chuyên sâu nên chỉ chọn lọc một số nội dung phù hợp theo đề cương của TTCP để thanh tra.

Do thời gian triển khai các cuộc thanh tra vào dịp cuối năm, nên các bên (ngành y tế, các ngành liên quan và Thanh tra tỉnh Đắk Lắk) cùng một lúc xử lý nhiều công việc. Hơn nữa, thời điểm này các cơ sở khám chữa bệnh lo tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, nên các cuộc thanh tra triển khai không được liên tục, việc phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thanh tra chưa thực sự chủ động.

Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ của một số cơ sở bị thanh tra chưa khoa học, dẫn đến việc báo cáo và cung cấp hồ sơ cho các đoàn thanh tra không đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu và đề cương của TTCP.

Trước đó, TTCP ra văn bản yêu cầu Thanh tra tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương khác báo cáo kết quả thanh kiểm tra diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Riêng Đắk Lắk, TTCP cho rằng, đến nay cơ quan chuyên ngành tỉnh này chưa có báo cáo tổng hợp kết quả về vấn đề nói trên.

Để đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo Thủ tướng Chính phủ, TTTCP yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan thanh tra báo cáo theo đúng các văn bản đã được hướng dẫn và gửi về TTCP trước ngày 15/6. Ngày 14/6, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã gửi báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

VŨ LONG

Bình luận

Những tin mới hơn