Thêm 241 ca mới, Lâm Đồng vượt mốc 10.000 ca Covid-19

(LĐ online) - Sáng 31/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 241 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đà Lạt 48 ca, Đức Trọng 40 ca, Lạc Dương 31 ca, Bảo Lộc 29 ca, Bảo Lâm 23 ca, Lâm Hà 22 ca, Di Linh 16 ca, Đơn Dương 15 ca, Đam Rông 12 ca; các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên đều 2 ca, Đạ Huoai 1 ca.
 
Thêm 241 ca mới, Lâm Đồng vượt mốc 10.000 ca Covid-19
Sàng lọc SARS-CoV-2 tại Đơn Dương
 
Tại TP Đà Lạt, thêm 48 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại Phường 4 có 13 ca; các Phường 3, Phường 6 đều 6 ca, Phường 10 có 5 ca; các Phường 1, Phường 11 đều 4 ca; Phường 5 có 3 ca; các Phường 7, Phường 8 đều 2 ca; các Phường 2, Phường 9 và xã Xuân Trường đều 1 ca.
 
Tại Đức Trọng, 40 ca mới: Tiếp tục phát hiện 32 bệnh nhân trong cộng đồng tại Liên Nghĩa 12 ca, Bình Thạnh 6 ca, Đa Quyn 4 ca; các xã Phú Hội, Liên Hiệp đều 3 ca; các xã Tà Hine, Tân Thành, Đà Loan, Hiệp Thạnh đều 1 ca. 
 
Đồng thời, có 8 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
Tại Lạc Dương, thêm 31 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Lạc Dương 27 ca, Đạ Chais 2 ca; các xã Đa Nhim, xã Lát đều 1 ca. 
 
Thị trấn Lạc Dương nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam) cùng với xã Lát, Đạ Chais, Đạ Nhim.
 
Tại Đơn Dương, thêm 15 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại Đạ Ròn 9 ca, Thạnh Mỹ 2 ca; các xã Lạc Xuân, Ka Đơn, Lạc Lâm, Tu Tra đều 1 ca. 
 
Tại Lâm Hà, thêm 22 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại Gia Lâm, Nam Ban đều 6 ca; Đạ Đờn 4 ca, Nam Ban 3 ca; các xã Tân Hà, Tân Thanh, Đinh Văn đều 1 ca. 
 
Tại Đam Rông, 12 ca mới: Tiếp tục phát hiện 7 bệnh nhân trong cộng đồng tại  Đạ Rsal 6 ca, Rô Men 1 ca. Thêm 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
Tại Bảo Lộc, 29 ca mới: Tiếp tục phát hiện 24 bệnh nhân trong cộng đồng tại Lộc Sơn 6 ca; các Phường 2, B’Lao đều 5 ca; các Lộc Phát, (Lộc Tiến đều 3 ca, Phường 1 có 2 ca. Thêm 5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Tại Bảo Lâm, 23 ca mới phát hiện trong cộng đồng tại Lộc Tân 17 ca, Lộc An 3 ca, Lộc Nam 2 ca, Lộc Phú 1 ca. 
 
Xã Lộc An hạ cấp độ dịch xuống nguy cơ trung bình (cấp 2, vùng vàng); xã Lộc Tân nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam) cùng với Lộc Thành, Tân Lạc.
 
Tại Di Linh, 16 ca mới phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Di Linh 5 ca, Hòa Bắc 3 ca; các xã Đinh Trang Hòa, Hòa Trung đều 2 ca, các xã Liên Đầm, Sơn Điền, Bảo Thuận, Gung Ré đều 1 ca.
 
Tại Đạ Huoai, thêm 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Madaguoi.  
 
Tại Đạ Tẻh, 2 ca mới; trong đó, 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Đạ Tẻh và 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. Xã Quảng Trị vẫn ở cấp độ nguy cơ trung bình (cấp 2, vùng vàng); còn lại 8/9 xã, thị trấn của huyện thuộc vùng xanh (cấp 1, bình thường mới).
 
Tại Cát Tiên, 2 ca mới gồm: 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Cát Tiên và 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 10.172 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 3.659 ca, ra viện 6.469 ca, tử vong 28 ca, về địa phương khác 16 ca.
 
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 12.363 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 3.659 người, cách ly tập trung 270 người và cách ly tại nhà 8.434 người.
 
AN NHIÊN

Bình luận

Những tin mới hơn